Liên hệ

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGHỀ NHÀ HÀNG- KHÁCH SẠN ANREMAISEN

Địa chỉ: 56 Nguyễn Văn Lac, P.19, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Tel:  0283405043 (Liên hệ Nhà hàng)

        0283405042 và 0911410770 (Liên hệ chương trình đào tạo và thông tin khác).

Website: www.anremaisen.com

Email: info@anremaisen.com

 

 

 

*
*
*
*
*