THƯ MỜI LỄ GIA ĐÌNH ANDREJ MAJCEN 30. 09. 2022

THƯ MỜI LỄ GIA ĐÌNH ANDREJ MAJCEN 30. 09. 2022

TRUNG TÂM ANDREJ MAJCEN XIN TRÂN TRỌNG KÍNH MỚI:

QUÝ CHA, QUÝ THẦY, QUÝ TU SĨ, QUÝ ÂN NHÂN, THÂN NHÂN

VÀ ĐẶC BIỆT CÁC BẠN CỰU HỌC VIÊN TỪ KHÓA 01 ĐẾN NAY THAM DỰ LỄ GIA ĐÌNH ANDREJ MAJCEN 2022

 

 

 

Bài viết gần đây