LỊCH HỌC TUẦN 4 (TỪ 12/09 ĐẾN 18/09/2022)

LỊCH HỌC TUẦN 4 (TỪ 12/ 09 ĐẾN 18/ 09/ 2022): KHÓA 6,KHÓA 7, KHÓA 8 VÀ KHÓA 9

 

 

LỊCH LÀM VIỆC TẠI MAJCEN BISTRO CỦA KHÓA 08 (12/09 ĐẾN 25/09/2022)

 

 

LỊCH THỰC TẬP TẠI MAJCEN BISTRO CỦA KHÓA 09 (TỪ 12/09 ĐẾN 18/09/2022)