LỊCH HỌC TUẦN 5 (TỪ 19/09 ĐẾN 25/09/2022)

LỊCH HỌC TUẦN 5 (TỪ 19/09 ĐẾN 25/09/2022)

 

 

LỊCH THỰC TẬP TẠI MAJCEN BISTRO CỦA KHÓA 09 TỪ 19/ 09 ĐẾN 25/ 09/ 2022